TRAFIK

Transportservice som är flexibel till dina behov

Vi bedriver transportverksamhet i hela Polarline karta
Skandinavien. Vi transporterar gods av
alla slag, även tempererat gods. I
regelbunden trafik har vi över 20
enheter varav 13 är FRC/FNA
–klassificerade thermobilar.

Våra mycket erfarna
transportföretagare är vana vid att
arbeta under Nordens krävande
förhållanden och garanterar individuell,
pålitlig service.

En och samma bil levererar ditt gods
snabbt från dörr till dörr.
Transporttiden är max tre dygn inom
hela Norden.

 

THERMOTRANSPORTER

Våra högkvalitativa thermolastbilar garanterar pålitlig kyltransport för livsmedel och andra värmekänsliga varor. De livsmedelleveranser vi erbjuder, överensstämmer alltid med myndigheternas regler. Vi utför även självövervakning vid temperaturmätning med jämna mellanrum under transporten.

 

 

VÄGTRANSPORTER

Vår mångsidiga flotta är idealisk för olika typer av vägtransporter. Vi undviker omlastning vid transport för att minimera transportskador. På detta sätt garanterar vi även hög försörjningstrygghet och mindre miljöbelastning. Vår expert personal hjälper dig alltid att hitta rätt transportmedel.
Annonser